Clubinfo Programma 2024 Terugblik 2023/2022/2019 Vorige Werkjaren

2021....

 

EINDELIJK komt er weer leven in de brouwerij!

EINDELIJK kan ook onze Probusclub ontwaken uit de gedwongen slaaptoestand!

En NEEN, wij zijn niet roekeloos en getuigen niet van een marginaal gedrag dat de voeten veegt aan alle maatregelen en voorschriften die de uitbreiding van het coronavirus moeten counteren.

 

Met veel enthousiasme en met inachtname van alle corona-voorschriften maakten we dan ook gebruik van de (her) opening van de horecasector om opnieuw samen te komen.

Op
dinsdag 15 juni  kwamen we samen in  restaurant De Popelier in Gooik
 

Op dinsdag 20 juli trakteerden we op Varken aan ’t spit,  Restaurant T’Rest  dekte voor ons de tafels op de binnenkoer van het kasteel Ter Rijst.

Op
dinsdag 17 augustus  hadden we afspraak in het restaurant Tartufo in Sint-Pieters-Leeuw. Restaurateur Griet was er de gastvrouw.
 

Restaurant Cardinael heeft het in 2021 zwaar te verduren gehad. Bovenop de gedwongen coronasluiting kregen Geert en Ilse op 29 juni - en dit ten gevolge aan een plaatselijke wolkbreuk - haast 1 meter water binnen. Bij wijze van steun bedachten wij hen op dinsdag 21 september met een groepsreservatie.
 

Op dinsdag 19 oktober gaven we afspraak in het Leerbeeks restaurant ‘De Verleiding’.
 

Voor de jaarlijkse statutaire vergadering maakten we gebruik van de infrastructuur van restaurant ‘Eenhoorn’ in Asse. Wij hadden er afspraak op dinsdag 16 november.
 

Op 21 december, de laatste samenkomst van het jaar, was het chef-kok Axel Dewit die ons in zijn restaurant voorzag van spijs en drank.

 

 

Dinsdag 18 januari
Overdracht voorzitterschap
Toespraak (nieuwe) voorzitter Marc Bosmans

 

 

Goede middag beste vriendinnen en vrienden van Probusclub Pajottenland-Heyde,

Van harte welkom, en een speciaal welkom hier in ons Pajottenland aan onze prominente vriendinnen en vrienden van Probus, zijnde onze past nationale coördinator Claudine Higuet en haar echtgenoot Raoul.  Onze actuele nationale coördinator Jean-Paul Pannekoek en zijn echtgenote Ginette, en onze huidige regionale coördinator Frederik Deca en zijn echtgenote Heidi, evenals onze past regionale coördinator Paul Van Calster en zijn echtgenote Lif, laten zich allen wegens gezondheidsredenen verontschuldigen.
 

Dank aan jullie allen om hier vandaag met frisse moed aanwezig te zijn in deze moeilijke sanitaire situatie. Helaas zijn 30 van onze clubleden,  evenals een aantal genodigden verontschuldigd, meestal wegens gezondheidsredenen of uit veiligheidsoverwegingen.


Hou het allen veilig en gezond.
 

Beste aanwezigen, het is vandaag dinsdag 18 januari 2022, voor de vrienden natuurdeskundigen betekent dit de eerste volle maan van dit jaar, en exact 11 jaar geleden, op dinsdag 18 januari 2011, werd onze Probusclub gecharterd door onze toenmalige nationale coördinator Wilfried Samson en onze betreurde regionale coördinator Andre Segers. Vandaag op deze elfde verjaardag vieren we echter onze tiende verjaardag, een viering die vorig jaar door  corona helaas niet kon doorgaan.
 

Het is voor mij een hele eer jullie vandaag te mogen toespreken als jullie nieuwe clubvoorzitter.
 

Vooreerst wil ik mijn  voorganger vriend Ignace van harte bedanken en feliciteren voor zijn twee jaar corona-voorzitterschap, zoals hij dat steeds zelf heeft omschreven. In uiterst moeilijke omstandigheden heeft hij onze vriendenclub op zijn humoristische manier fantastisch geleid. Hij is mister for-mi-da-ble.  Mag ik u een daverend applaus vragen voor onze formidabele vriend Iignace.
 

Beste vriend Inace, ik geef nu met plezier even het woord aan onze vriendin Anne om een dankwoord tot jou te richten in naam van onze ganse Probusclub.
 

Anne :  Beste voorzitter, beste Ignace,

Vanuit uw en onze Probusclub kreeg ik de meest aangename taak toebedeeld. Ik mag u een geschenk overhandigen! Een geschenk met een gewicht dat in gelijke verhouding staat met het gewicht van onze dankbetuiging.

In het bestuur en ook op onze maandelijkse bijeenkomsten hebben wij u niet alleen weten te waarderen als een voortreffelijke kapitein van onze Probusclub maar ook als filosoof, humorist, dierenvriend, levensgenieter en zelfs als poëzieminnaar. Meermaals wist u ons dan ook met uw geestige kwinkslagen te verrassen.

Voorzitter zijn in coronatijden is geen sinecure.  U heeft mee geijverd om onze ‘Probusclub’ levendig te houden en dat is u gelukt.  Bedankt voorzitter voor alles wat je voor de club deed en als bestuurslid zien we u in de toekomst heel graag terug op post.  
 

Maar beste vriendinnen en vrienden, we dienen vooruit te kijken en hopen dat we steeds meer onze vrijheid kunnen beleven en samen als vrienden onze maandelijkse vergaderingen kunnen animeren met uiteraard lekkere maaltijden, maar ook met boeiende sprekers en met interessante bezoeken,  onder andere in de bedrijfswereld,  op cultureel vlak, enz… voor elk wat wils, zoals men doorgaans zegt.

Door corona werden in onze vooruitzichten voor de  jaren 2020 en 2021 tal van geplande activiteiten verdaagd naar dit jaar en misschien ook naar volgend jaar.  We hebben terug al veel gepland voor de volgende maanden, maar we zullen het maar druppelsgewijs organiseren en communiceren, in functie van de mogelijkheden die we officieel kunnen waarmaken. Maar wees gerust , het zal boeiend, interessant  en gevarieerd zijn en de vriendschap zal ons blijven binden.
 

Verder maak ik me  toch wel wat zorgen over onze leden. Want bij  nazicht van onze ledenlijst, constateer ik dat onze huidige 63 leden  ondertussen op vandaag een gemiddelde leeftijd hebben van  77,6  jaar. De laatste jaren hebben een aantal leden als lid afgehaakt ingevolge gezondheidsproblemen, wat heel spijtig is, maar uiteraard volkomen te begrijpen is.

Dus zullen we in de toekomst proberen nog meer aandacht te hebben voor de minder mobiele mensen en jullie op voorhand melden of er trappen zijn en of er veel dient gestapt of rechtgestaan te worden, enz… de verre verplaatsingen zullen met de bus gebeuren, zodat er minder verkeersrisico is en niemand parkeerproblemen heeft. Solidariteit en verdraagzaamheid zijn hier zeker op hun plaats.

Verder zou ik het opportuun vinden dat we met zijn allen actief op zoek gaan naar nieuwe  leden – liefst jonge –  om onze club op termijn de zekerheid van overleven te geven.  Wees realistisch en denk aub niet dat het niet nodig is,  omdat onze club  momenteel 63 leden telt.

Weet, dat we met onze huidige gemiddelde leeftijd van 77,6 jaar,  elk jaar minstens vier zestigjarigen of acht zeventigjarigen dienen op te nemen als nieuwe leden om deze  gemiddelde leeftijd te stabiliseren op het huidig peil. Dus nog jonger aanwerven of meer jongere leden vinden is uiteraard veel beter.

Ikzelf ben destijds als medestichter toegetreden tot deze club op mijn 55 jaar en ik ben jullie voorzitter geworden op 57 jarige leeftijd, maar actueel ben ik nog steeds het vierde jongste lid.  Er is dus echt wel werk aan de winkel en ik roep alle leden op om uit te kijken,  en vriendinnen en vrienden te polsen of ze geen interesse hebben om onze Probusclub te vervoegen en tegelijkertijd te verjongen.  Respecteer wel de toetredingsregels van Probus, maar wacht aub niet tot het te laat is, want een club met een te hoge gemiddelde leeftijd is niet meer aantrekkelijk voor jonge leden van 55 tot 65 jaar, en sterft dus op termijn helaas letterlijk uit. Jammer genoeg zijn er zo voorbeelden de laatste jaren, vraag het maar aan de vrienden coördinatoren.
Onze club is sinds haar oprichting een gemengde club en ze telt momenteel 54 % dames. De dames zijn dus in de meerderheid , maar in het bestuur is dat momenteel niet zo zichtbaar, namelijk slechts 25 % zijn dames.  Daarom doe ik een warme oproep aan onze vrouwelijke leden om zich bij de volgende statutaire vergadering in november als kandidaat bestuurslid aan te melden.
 

Beste aanwezigen, ik zou tekortschieten in mijn taak mocht ik hier geen woord van dank uitspreken voor onze immer ijverige secretaris, vriendin Godelieve, die elke maand heel wat werk verzet en voor de vergadering van vandaag vele tientallen uren aan haar computer en telefoon heeft doorgebracht, heel wat kilometers heeft gereden, dit alles om ons vandaag te kunnen brengen wat jullie hier allemaal zien en horen. Geef haar een daverend en welverdiend applaus.

Uit respect voor het werk van Godelieve en van de andere bestuursleden, verzoek  ik onze leden met aandrang elke maand tijdig te antwoorden bij het ontvangen van de uitnodiging van de volgende vergadering, ook mocht je niet kunnen deelnemen.

Vermits Godelieve  nu zal zeggen, “Marc let op uw tijd” , zal ik de rest van mijn betoog bijhouden voor de volgende maanden.

Maar eerst zou ik jullie graag een minuut stilte willen vragen ter nagedachtenis van de twaalf clubleden die gedurende de voorbije elf jaar helaas zijn overleden.

……

Ik dank u allen,  en wens jullie verder een aangename namiddag en tot straks bij de opname van onze twee nieuwe leden,  vriendin Loes en vriend Marcel.

Leve Probus.

Leve Probusclub  Pajottenland-Heyde en haar leden.